PROTESTLISTA

Brevporto

Till
Miljöprövningsdelegationen
Länsstyrelsen i Uppsala Län
751 86 Uppsala

2012-0 -
Jag vill att miljöprövningsdelegationen avslår Försvarets ansökan om tillstånd för skjutfältet på Veckholm. Länsstyrelsens Dnr 551-10606-08 Undertecknad (e) avstyker också begäran om verkställighet (man får inte utöka verksamheten förrän ett slutligt beslut finns för vad som gäller för verksamheten). Skriv på – hela familjen………..
Namn Adress Underskrift

Vik ihop pappret och tejpa. Sätt på brevporto och posta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>