KALLELSER

Stoppa expansionen av Veckholms skjutfält
Försvarsmakten har inlämnat en tillståndsanmälan om kraftigt utökad verksamhet på Veckholms skjutfält. Expansionen är sexfaldig volymmässigt och utökas till 230 skjutdagar per år.
Skjutning kommer att ske med fin- och grovkalibrig ammunition, granater, ljusraketer, frisprängningar mm. Totalt över en miljon skott per år fördelat på dagar nätter och helger.
Expansionen kommer att få stor påverkan på området runt Norra Björkfjärden:

  • Boende, byggnation och fastighetspriser
  • Begränsade möjligheter till rekreation och friluftsliv
  • Miljöförstöring och föroreningar av Björkfjärden och dess stränder

Många har yttrat sig över förslaget och så gott som samtliga är mycket negativa.
Försvarsmakten tillbakavisar kategoriskt och arrogant alla invändningar som inkommit. Inom kort kommer Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation att ta beslut i frågan.

Alla ni som vill vara med och påverka utvecklingen av Veckholms skjutfält har chansen att göra er röst hörd NU.
Informationsmöte i Håbo Kommunalhus onsdagen den 25/4 arrangör Båtsbackens Tomtägarförening.

Sakägarmöte i Veckholm Trögdsgården torsdagen den 3 maj 18:30 arrangör Länsstyrelsen i Uppsala län. Sakägare är ”alla som hör skotten från Veckholm”.

20120407-080553.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>