Fynd av oexploaterade granater/missiler utanför Veckholms skjutfält

Nu har polisens bombexperter varit här och tagit rätt på de granater som hamnade i svampskogen på Amnö.

Polisen konstaterade:
• att det var övningsgranater
• att de ej var skarpladdade
• att de ej kunde hitta fler granater i närområdet

Vi som bor här ute blev givetvis glada för att det ej var skarpladdade granater.
Det är obehagligt nog att stålprojektiler som gått någon kilometer i luften hamnar i svampskogen.

Sammanfattnings kan man då konstatera:

• att granater/missiler hamnar utanför skjutfältet
• att det saknas rutiner för att plocka upp dessa
• att det har saknats sådana rutiner sen lång tid tillbaka eftersom granaterna troligtvis legat länge på platsen

Nu kan vi fortsätta med skogsavverkningen utan större fördröjning.
Polisen gjorde ett proffsigt jobb. Vi fårig se om deras rapport leder till några förändringar.

Vi tycker givetvis att detta om något visar att skjutfältet är för litet för att fungera som skjutfält.
Man skjuter helt enkelt ”utanför”.

Hälsningar

JanErik

—-
Det har hittats oexploderade granater/missiler utanför Veckholms skjutfält.
Fyndet har idag polisanmälts (se bilaga).
Upptäckten kan vara av ett större allmänt intresse eftersom upptäckten gjorts nära vandringsleden Upplandsleden.
Många bär och svampplockare rör sig dessutom i området.
Vår amatörmässiga bedömning är att det rör sig om granater skjutna med granatgevär (GRG).
GRG används vi övningar på Veckholms skjutfält.
Vi vet givetvis i dagsläget inte om ”fynden” är skarpladdade än mindre när de sköts.

Se. bif. länk avs. GRG-skjutning

Granatgevär (GRG).

Den här typen av händelser är skrämmande och besannar tyvärr de farhågor som rests i debatten om skjutfältets planerade expansion.

Debatten om Veckholms skjutfält expansion har varit mycket intensiv.
Skjutfältet är litet endast 291 ha strandområde samt ca: 1250 ha skjutområde i Mälaren/Norra Björkfjärden.

Protesterna mot skjutfältet och skjutfältets expansion har framförallt fokuserat på:

   • Störningar pga. tryck och ljudvågor (Enköping, Håbo/Bålsta och Upplands Bro).

;

   • Föroreningar av bly/tungmetaller som för eller senare hamnar i grundvattnet/Mälaren, vattenreservoar för Stockholmsregionen, 2,5 milj. människor. Åtskilliga ton har skjutits sedan starten 1945.

;

  • Risken för vådaskott, dvs. skott som av misstag går i fel riktning och hamnar utanför det lilla/begränsade skjutfältet

Hälsningar

Jan-Erik Karlsson

Bilaga se nedan

————————–

Till Polismyndigheten i Uppsala Län 2012-08-19

Fynd av oexploderade granater/missiler utanför Veckholms skjutfält.

Jag driver tillsammans med familjen jord- och skogsbruk på en fastighet som gränsar mot Veckholms skjutfält.
Vår entreprenör som sköter skogsbruket rapporterade i helgen att han funnit en oexploderad granat / missil på vår mark.
Vid efterföljande kontroll av fyndplatsen hittades ytterligare 2 oexploderade granater/missiler i grannskapet.
Vi lämnade platsen efter ca: 10 min och tyckte givetvis att fynden var skrämmande.

Fyndplatsen ligger inte långt från vandringsleden Upplandsleden.
I området rör det sig så här års gott om svamp- och bärplockare.
Vi använder tunga skogsmaskiner för avverkningar, virkestransporter och markberedningar i området.
Badplatsen Äppelnäsgrund ligger också i området.

Vi vill med denna anmälan av polisen få klargjort:

 1. Vilken typ av missiler vi funnit? Vår amatörmässiga bedömning är att det rör sig om granater skjutna från granatgevär (GRG) vilket används vid skjutningar på Veckholms skjutfält.
 2. Hur vi snabbast möjligt kan få området sanerat?
 3. I vilken mån det har begåtts ett brott i samband med detta intrång, sannolikt granatbeskjutning?

Bästa Hälsningar

Jan-Erik Karlsson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>